Ус амьдралыг тэтгэгч рашаан булаг, чандмань эрдэнэ.

АЛСЫН ХАРАА: Монгол улсын усны салбарын технологийн шинэчлэлд манлайлагч байх

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Эрсдлийн удирдлагад тулгуурлан техник технологийн шинэчлэлд түшиглэсэн усны нөөц, түгээлтийн шилдэг менежменттэй байгууллага байна.