Дархан хотын аж ахуй нэгж хэрэглэгч та бүхэн 2021-2022 оны “Цэвэр усаар хангах, бохир усыг татан зайлуулах” гэрээгээ хийнэ үү