“Шарын гол” ХК-ийн үйл ажиллагаа, ХАБЭА-н ажлын туршлагаас хуваалцах, ҮЭХ болон Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, Залуучуудын хэсгийн үйл ажиллагаатай танилцах уулзалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа.