ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДАР

Монгол Улсад Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний салбар үүсч хөгжсөний 88 жилийн ойг тохиолдуулан Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Орон сууцны албанаас санаачлан тус компанид он удаан жил үр бүтээлтэй ажилласан Усан хангамжийн шугам хоолойн бригадын дарга А.Нэргүй, Ариутгах татуургын албаны тоног төхөөрөмжийн бригадын дарга Л.Бямбадорж нарын “ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДАР”-ыг тэмдэглэлээ.