Азийн хөгжлийн банкны
зээлээр Брилга, хот байгуулалтын яам болон Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын
тамгын газраас хамтран хэрэгжүүлж буй “Дархан хотын бохир усны менежментийг
сайжруулах МОН-3244/3245 төсөл”-ийн хүрээнд Үйлдвэрийн бүсийн одоо ашиглагдаж буй бохир усны насос станцын
барилгын засвар, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн ажилд орон нутгийн эрх бүхий
/холбогдох тусгай зөвшөөрөлтэй/ аж ахуйн нэгжүүд үнийн санал ирүүлэхийг урьж
байна.

Үнийн санал авах баримт
бичиг, ажлын зураг төсөл болон бусад холбогдох баримт бичгийг дараах хаягаар
ирж авна уу.

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,

            Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр
хороо,

            Баруун сэлбийн гудамж,
51-601 тоот

            Утас: 11-319712

            Имейл: darkhan@wmp.mn

Үнийн санал зохих зааврын дагуу
бэлтгэж дээрх хаягаар 2020 оны 2 дугаар сарын 13-ны 10:00 цагаас өмнө ирүүлнэ.

ТӨСЛИЙН УДИРДАХ НЭГЖ