Техникийн үнэ, нөхцөл

ХЭМЖҮҮРИЙН ЛАБОРАТОРИ УСНЫ ТООЛУУРЫН ЗАСВАР ТОХИРУУЛГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ, ТАРИФ

(НӨАТ-тай)

Байгууллага Ф15 Ф20 Ф32-Ф40 Ф50-Ф80
1 “Дархан-Ус суваг”ХК 7,000 8,000 9,000 12,000
2 Стандартчилал Хэмжилзүйн Хэлтэс 6,000 9,000 16,000 28,000
3 Үйлчилгээний төлбөрийн дүн 13,000 17,000 25,000 40,000

УСНЫ ТООЛУУР СУУРИЛУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭНИЙ ҮНЭ, ТАРИФ (НӨАТ-тай)

Голчийн хэмжээ Ф15 Ф20-Ф25 Ф32-Ф40 Ф50-80 Ф80 -дээш
Үйлчилгээний үнэ, тариф 6,000 8,000 10,000 15,000 12,000