Огтолгоо авах үнэ

5.5 Ф15- Ф500 мм хүртэл голчтой шугамын огтлолын ажлын цагийн үнэлгээ

Диаметр /мм/ Ажиллах хүчний тоо Нэг цагийн ажлын үнэлгээ /төг/
1 Ф 15 5 150000
2 Ф 20 5 200000
3 Ф 25 5 250000
4 Ф 32 5 300000
5 Ф 40 5 350000
6 Ф 50 5 400000
7 Ф 80 5 450000
8 Ф 100 5 500000
9 Ф 150 5 550000
10 Ф 200 5 600000
11 Ф 250 5 650000
12 Ф 300 5 700000
13 Ф 400 5 750000
14 Ф 500 5 800000
  1. Огтлол хийхэд шаардагдах хаалт арматур материалыг хэрэглэгч бүрэн хариуцна.
  2. Ажилбарын хөлсөнд ажиллах машин механизм, хүн хүчний зардал багтана.

5.6 Ф15- Ф500 мм хүртэлх 1 метр шугамын дүүргэлтийн хүснэгт /литрээр/

Диаметр 1м шугамын усны дүүргэлт /литр/
1 Ф 15 0.176
2 Ф 20 0.314
3 Ф 25 0.49
4 Ф 32 0.804
5 Ф 40 1.258
6 Ф 50 1.963
7 Ф 80 5.02
8 Ф 100 7.85
9 Ф 150 17.66
10 Ф 200 31.4
11 Ф 250 48.06
12 Ф 300 70.65
13 Ф 400 125.6
14 Ф 500 196.25

Жич: 1. Барилга орон сууцны дотор шугамын шахалт угаалгыг тоолуурын заалтаар тооцно.

  1. Барилгын гадна шугамын дүүргэлтийг хүснэгтийн дагуу уртаар тооцон авна.
  1. Лабораторийн шинжилгээний үнэ 40000төгрөг /нөт-гүй үнэ/
  2. 1м3 усанд ариутгал хийх хлорамины орц 0.4кг тунгаар хийгдэнэ.

/Усны үнэ болон ариутгалын бодисын үнийг тухайн үеийн ханшаар тооцно./

  1. Техникийн нөхцөлийн дагуу бүрэн холболт хийж шаардагдах хэмжээний тунгаар халдваргүйжүүлж даралт бууруулахгүй 3 хоног байлгаж шинжилгээ хийгдсэний дараа системийг бүрэн угаана.