Дархан хотын нийтийн зориулалттай орон сууцны хэрэглэгч та бүхэн 2021-2022 оны “Цэвэр усаар хангах, бохир усыг татан зайлуулах” гэрээгээ хийнэ үү