“ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ” ээлжит сургалтад хамрагдав.

Компанийн дэргэдэх “ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ”-ийн 2023 оны сургалтын төлөвлөгөөний батлагдсан хуваарийн дагуу Дархан-Уул аймаг дахь цагдаагийн газартай хамтран 2023 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай” сэдвээр компанийн нийт ажилтнуудыг сургалтад хамруулав.
Сургалт, мэдээллийг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ж.Ган-Эрдэнэ өгч ажиллалаа.

Scroll to Top