ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА-ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДИЙН НЭТВОРКИНГ” ФОРУМД ОРОЛЦЛОО

Өнөөдөр /2024.01.24/ Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-ын аж үйлдвэрийн бодлогйн 2 дугаар зорилт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлагаар хэрэгжүүлж буй “Хүнсний хувьсгал” аяны хүрээнд орон нутгийн хүнс үйлдвэрлэгч өрх, бичил жижиг дунд бизнесүүдийн бүтээгдэхүүний гарц, чанарыг сайжруулах зорилготой “Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа-хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэтворкинг” форум зохион байгуулагдлаа.

“Дархан-Ус Суваг”ХК тус форумд оролцогч хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон аж ахуй нэгжүүдээс “Золбоо” зөгийн балыг онцлон гэрээ байгуулав.

 

Scroll to Top