2024 ОНЫ ИХ БА УРСГАЛ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД

Компанийн 2024 оны төлөвлөгөөт их ба урсгал засварын ажлын хүрээнд 2024 оны 04 дүгээр сарын 8, 9, 10-ны өдрүүдэд Усан хангамжийн албанаас Дархан сумын 3 байршилд люк таг, 4 байршилд бетон тагийг шинэчлэн, худгуудад засвар үйлчилгээг хийж ажиллалаа.

Scroll to Top