ТӨГСӨХ АНГИЙН СУРАГЧДАД УСАН ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРХЭН СУРАЛЦАХ ВЭ? СУРГАЛТ МЭДЭЭЛЛИЙГ ӨГЛӨӨ

“Дархан-Ус Суваг”ХК-ийн Дэд захирал, Ерөнхий инженер Тавхайн Буяндэлгэр өнөөдөр/2024.05.24/ 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд өөрийн онцлогт тохирсон мэргэжлийн чиг баримжаатай болоход арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор салбарын талаарх мэдлэгийг олгож ажиллалаа.

Scroll to Top