Гэмтлийг оношилж, засварлав

Дархан сумын 14-р баг Бурхантын гудамж буюу Комфорт цогцолборын урд байрлах цэвэр усны ф500 мм-ийн шугам хоолойд гарсан гэмтлийг Усан хангамжийн албаны засварын бригад засварлаж дууслаа.