Хамтын гэрээнд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн саналыг хэлэлцэж байна

“Дархан-Ус суваг” ХК-ийн үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны төлөөлөл болон компаний удирдлагууд өнөөдөр /2021.12.01/ 2022 оны “Хамтын гэрээ”-нд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн саналыг хэлэлцэж байна. Дашрамд дурдахад “Дархан-Ус суваг” ХК-ий үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой байгуулсан хамтын гэрээ нь одоогоор 5 бүлэг 72 заалттайгаар хэрэгжиж байна.