ТҮҮХЭН ТОВЧОО

2003

Дархан-уул аймгийн ИТХурлын тэргүүлэгчдийн 2003 оны 01-р сарын 15-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор 100 төгрөгийн нэрэлсэн үнэ бүхий 33.844.314 хувьцаатай, 100 хувийн орон нутгийн өмчит хувьцаат компани болон ажиллаж байна.

2001

Дархан хотын ОСНААУ газрын харьяа Ус Сувгийн Товчоо нь 1999 оны 06 дугаар срын 01-нд аж ахуйн зохион байгуулалтын хувьд өөрчлөгдөн Дархан хотод харьяалалтай Ус Суваг Ашиглалтын газар болон өргөжиж 264,2 сая төгрөгийн хөрөнгөтэй болж, үүний 86 хувь нь үндсэн үйлдвэрлэлийн тонон төхөөрөмж, дамжуулах байгууламж байв.

1990

Дархан-Уул аймгийн “Ус Суваг ашиглалтын газар”-ыг 2001 онд аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор “Дархан Рашаан” Орон Нутгийн Өмчит Аж Ахуйн Тооцоот Үйлдвэрийн Газар болгон өөрчилж шинэ бүтэц зохион байгуулалтаар ажиллах боллоо. 

1965

БНМАУ-ын сайд нарын зөвлөлийн 1965 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 68 тоот тогтоолоор Дархан хотод Ус Сувгийн Товчоо байгуулах шийдвэр гарч 1965 оны 09 дүгээр сарын 01-нд Дархан хотын “Ус Сувгийн Товчоо” нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан түүхтэй юм.