"ДАРХАН УС СУВАГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

 

                               Алсын хараа: Монгол улсын усны салбарын технологийн шинэчлэлд манлайлагч байх

  Эрхэм зорилго: Эрсдэлийн удирдлагад тулгуурлан  техник технологийн шинэчлэлд түшиглэсэн усны нөөц, түгээлтийн шилдэг менежменттэй байгууллага байна.

   “Дархан-Ус Суваг” ХК нь анх БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 1965 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн 68 дугаар тогтоолоор Дархан хотод Ус сувгийн товчоо  нэртэйгээр цэвэр усны анги, сувагжуулах анги, засвар цех, автограш, цахилгаан диспетчер зэрэг анги салбаруудтай 34 ажлын байртай байгуулагдан тулгын чулуугаа тавьж гал голомтоо анх асаасан түүхтэй.

  Улмаар “Дархан Рашаан” ОНӨҮГ болж өөрчлөгдөн шинэ бүтэц зохион байгуулалттайгаар ажиллаж байгаад Аймгийн ИТХ -ын Тэргүүлэгчдийн 2003 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор “Дархан-Ус Суваг” ХК  болж Орон Нутгийн Өмчит компанийн зохион байгуулалттайгаар ажиллаж байна.

Байгуулагдсан өдрөөсөө өнөөдрийг хүртэл Дархан-Уул аймгийн нийт ард иргэд, айл өрхүүд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг цэвэр усаар хангах, бохир усыг татан зайлуулах ажлыг тасралтгүй найдвартай хангаж, Найрамдлаар овоглосон Дархан хотынхоо хөгжил цэцэглэлт, бүтээн байгуулалтанд хувь нэмрээ оруулан, хүн ардынхаа эрүүл аюулгүй орчинд аж төрөх бүхий л бололцоог ханган ажиллах үндсэн үүргээ тасралтгүй биелүүлж ирлээ.

   Тус компани нь Дархан сумын 8-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлан үйлдвэрлэлийн ба үйлчилгээний үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 3 хэлтэс, үндсэн 5 нэгжтэй.

   Хөдөлмөрийн гэрээгээр  206, түрээсийн гэрээгээр 19, Цагдаагийн газрын  олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны харуул 20 нийт 245 ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

   Дархан хотын 1500 гаруй үйлдвэр аж ахуйн нэгж, 13800 гаруй айл өрхтэй цэвэр усаар ханган, бохир усыг татан зайлуулах гэрээ байгуулан, гэр хорооллын 28 мянга гаруй хүн амд зөөврөөр 18, төвлөрсөн сүлжээгээр 24 цэг, машинд ус ачих 2 цэг нийт 44 ус түгээх цэгүүдээр дамжуулан үйлчилж байна.

    Дархан хотын цэвэр усны эх үүсвэрийн гүний худгууд нь хотоос 5 км-ийн зайд Хараа голын хөндийд байрлана. Усны эх үүсвэр нь хоногт дунджаар 70,000 м3 ус олборлох хүчин чадал бүхий нийт 18 худаг, 18,000 м3-ийн багтаамжтай 6 усан сантай. Цэвэр усны нийт 151.25 км урт, 25-600 мм-ийн диаметр бүхий шугам хоолойтой, тэдгээр нь төв болон салбар шугамаар цагираг хүрээ үүсгэж, битүү сүлжээгээр хуваарилагддаг байна.

     Хоногт 50000 метр кубийг хүлээн авч цэвэрлэх хүчин чадалтай байгууламжаар хотын хэрэглэгчдийн хэрэглээнээс гарсан бохир шингэнийг дамжүүлан шахах 3 станц, 51.6 км шугам хоолойгоор дамжуулан хүлээн авч механик болон биологийн аргаар  цэвэрлэн экологийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүйгээр Монгол улсын MNS4943:2015 стандартад нийцүүлэн байгальд нийлүүлж ажиллаж байна.

     Нийт шугам хоолойны 63%-ийг 1965-1989 онд, 10%-ийг 1990-2004 онд, 26.5%-ийг 2005-2019 онд тус тус угсарсан байна.

     Өнөөдрийн байдлаар үйлдвэр, ААН-үүд 98%, айл өрхийн хэрэглэгчид 98.7% нь тоолууржсан байна.  

Сүүлийн 5 жилийн цэвэр усны олзворлолт, борлуулалт

Цэвэр усны олзворлолт м.м3

Цэвэр усны борлуулалт м.м3

Сүүлийн 5 жилийн бохир усны татан зайлуулалт

Татан зайлуулсан ус м.м3

Бохир усны борлуулалт м.м3

Сүүлийн 5 жилийн цэвэр, бохир усны алдагдал

Цэвэр усны алдагдал %

Бохир усны алдагдал %

Шугам хоолойн насжилт