МЭДЭЭ

1 кг талх үйлдвэрлэхэд хэдий хэмжээний ус зарцуулагддаг вэ?

Та бидний өдөр тутмын хэрэглээнд байгаа бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд ус ...

7-5 ус түгээх байрны орчимд үүссэн мөсийг цэвэрэв

“Дархан-Ус суваг” ХК -иас ус түгээх 47 байрны өмнө тогтсон ...

Худгийн орчимд үүссэн мөсийг цэвэрлэж байна

“Дархан-Ус суваг” ХК -иас ус түгээх 44 байрны өмнө тогтсон ...

Орчны цас, мөсийг цэвэрлэв

Дархан сумын засаг даргын албан даалгаварын хэрэгжилтийг ханган “Дархан-Ус суваг” ...

Ажлын байранд халдваргүйжүүлэлт хийн, ажилтнуудаас шинжилгээ авав

КОВИД-19 цар тахлыг даван туулах бэлэн байдлыг хангах, хариу арга ...
Scroll to Top