“ДАРХАН-УС СУВАГ” ХК НЬ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ 5 ДАХЬ УДААГАА АВЧЭЭ

“ДАРХАН-УС СУВАГ” ХК НЬ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ 5 ДАХЬ УДААГАА АВЧЭЭ
Нэгдсэн лаборатори нь Монгол улсын “Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай хууль”, “Лаборатори итгэмжлэх тогтолцоо, үндсэн дүрэм”-ийн зохих шаардлагыг ханган MNS900:2005, MNS 5666: 2006, MNS 5667: 2006, MNS 5668: 2006 зэрэг стандартуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон СХЗТөвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн итгэмжлэлийн эрхийг анх 2009 онд авч 5 дах удаагаа сунгаж Төвийн бүсийн аймаг сумуудын цэвэр, бохир усанд шинжилгээ хийхийн зэрэгцээ өөрийн компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаж байна.
Scroll to Top