“Дархан Ус Суваг” ХК-ы 155 ажилтан, албан хаагчид 8-р багийн цугларах талбайд бэлэн байдлын жагсаалд оролцлоо.

Дархан-Уул аймгийн Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалтын хүрээнд “Дархан Ус Суваг” ХК-ы 155 ажилтан, албан хаагчид 8-р багийн цугларах талбайд бэлэн байдлын жагсаалд оролцлоо.

 

Scroll to Top