Дархан-Ус суваг ХК-д шинээр ажилд орсон албан хаагчдыг өнөөдөр компанийн үндсэн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Дархан-Ус суваг ХК-д шинээр ажилд орсон албан хаагчдыг өнөөдөр компанийн үндсэн үйлдвэрлэл болох ундны цэвэр усыг олдворлох, бохир усыг татан зайлуулах станцуудын үйл ажиллагаа, ажлын байруудтай танилцуулж, цаашдын төлөвлөлтийн талаарх мэдээллийг өглөө.

 

Scroll to Top