ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ ХООЛОЙН НАСЖИЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ ХООЛОЙН НАСЖИЛТ
“Дархан-Ус суваг” ХК-ийн цэвэр усны төв шугамын нийт урт нь 169,427 м бөгөөд үүний 96 км буюу 57 хувь нь 1965-1989 онд, 16 км буюу 9 хувь нь 1990-2004 онд, 57,4 км буюу 34 хувь нь 2005-2021 онд тавигджээ.

 

Scroll to Top