ШИНЭ ДАРХАН “КИВИ” ЗОЧИД БУУДЛЫН ДЭРГЭДЭХ Ф500ММ-ИЙН ГОЛЧТОЙ ТӨВ МАГИСТРАЛ ГАН ШУГАМ ХООЛОЙД ГЭМТЭЛ ГАРСНЫГ ЗАСВАРЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Гэмтэл засварын ажил явагдах хугацаанд усан хангамж хязгаарлагдахгүй болно.
Тус газрын ойр орчимд иргэд хэрэглэгчид та бүхэн анхаарал болгоомжтой зорчино уу!
Scroll to Top