ХАБЭА-Н БАГЦ СУРГАЛТАД НИЙТ АЖИЛТНУУДЫГ ХАМРУУЛАХ АЖИЛ 2 ДАХЬ ӨДРӨӨ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

Ажилчид ХАБЭА-н багц сургалтаар:
-ХАБЭА-н тухай ерөнхий ойлголт
-ХАБЭА-н тухай хууль, түүний тогтолцоо, ажилтны эрх үүрэг
-ХАБЭА-н тухай хуультай холбогдож гарсан дүрэм, журмууд
-Үйлдвэрлэлийн осолд хүргэдэг хүчин зүйлс, урьдчилан сэргийлэлт
-Хувийн хамгаалах хэрэгслийн зохистой хэрэглээ
-Осолдогчдод үзүүлэх анхны тусламж
-Ажил эхлүүлэхээс өмнө эрсдлийн үнэлгээ хийх арга, практик дадлага
-Онцгой байдалд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, гамшгийн бэлэн байдал
-Ажилтны зан үйлтэй холбоотой өвчлөл, түүний урьдчилан сэргийлэлт зэрэг мэдлэгүүдийг эзэмших юм.
Scroll to Top