ШАР УСНЫ АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Цаашид агаарын температур дулаарч голуудын сав, уул толгодын гуу, жалга, хуурай сайраар шар усны үер буух эрсдэлтэй тул хаврын шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээг авахыг анхааруулж байна

Scroll to Top