УС ТҮГЭЭХ БАЙРУУДЫН УС ХАДГАЛАХ САВНЫ УГААЛГА АРИУТГАЛЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Дархан хотын гэр хорооллын иргэдийг унд ахуйн эрүүл, найдвартай усаар хангах зорилгоор “Дархан-Ус Суваг”ХК-ийн Лабораторийн ажилчид жил бүр ус хадгалах саванд угаалга, цэвэрлэгээ, ариутгалын ажлыг хуваарийн дагуу тогтмол хийж гүйцэтгэдэг.
2024 оны 04 дүгээр сарын 16, 17-ны өдрүүдэд Дархан сумын
1-1, 1-3, 2-1, 2-4, 3-3, 3-5, 3-7, 5-5, 6-8, 7-9, 8-3, 18-2 ус түгээх байруудын ус хадгалах саванд угаалга, цэвэрлэгээ, ариутгалын ажил хийгдэж байна.
Иргэд та бүхэн тус хугацаанд ундны усаа түр зохицуулна уу.
Scroll to Top