УХААЛАГ ТООЛУУРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

“Дархан- Ус суваг” ХК дээр хэрэгжиж буй “Дархан хотын цэвэр усны шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, ухаалаг тоолуур нэвтрүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд эхний ээлжийн 5000 ш ухаалаг тоолуурын баталгаажуулалт хийгдэж байна.

Scroll to Top