Алсын хараа

 Тогтвортой хөгжлийн зорилтонд усны менежментийг хэрэгжүүлэгч компани болох.

Эрхэм зорилго

Дархан хотын цэвэр, бохир усны эрэлт хэрэгцээг найдвартай хангахуйц инновацийг нэвтрүүлэгч байгууллага болох.

Үнэт зүйл

Байгууллагын хөгжлийг хангахад хөшүүрэг болохуйц технологийн шинэчлэлийг тасралтгүй хийнэ.

Ажлын байранд халдваргүйжүүлэлт хийн, ажилтнуудаас шинжилгээ авав

КОВИД-19 цар тахлыг даван туулах бэлэн байдлыг хангах, хариу арга …

0
Үйлдвэр аж ахуйн нэгж
0
Айл өрх
0
Зөөврийн ус хэрэглэгч
0
Ус түгээх цэг

Та манай Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд төлсөн тохиолдолд шууд авна.
Банкинд биечлэн очиж төлсөн бол тус банкнаас авна.
Мобайл банкаар төлсөн тохиолдолд BillCenter app-аар дамжуулан авна.

Та манай ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТӨВ-1 салбар болон хуучин Дарханы НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ гэсэн салбаруудаас ухаалаг усны картаа авах боломжтой.

Та усны төлбөрийн заалтаа өгөхдөө өөрийн байр хариуцсан усны байцаагчийн утасны дугаарт гарсан заалтыг хаягийн хамт мессежээр илгээнэ үү.

Two columns
Vertical
Horizontal
Усны үнэ бодох
Нийт
Name Total
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
Your service request has been completed!
We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}
Scroll to Top