УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ ЯВАГДАЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

Байгууллагын ажилчдын эрүүл байдлыг хангах, аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилготойгоор жил бүр явагддаг “Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт” өнөөдөр /2023.03.10/ “Дархан-Ус Суваг”ХК-ийн ажилчид хамрагдаж эхэллээ.
Эхний байдлаар Биохими, ЦЕШ, Шээс, Эмэгтэйчүүдийн болон Эрдэсийн шинжилгээ хийгдэж байна.
“Дархан-Ус Суваг”ХК
Scroll to Top