“ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ~АЖИЛТАН БҮРИЙН ХАРИУЦЛАГА”

“Дархан-Ус Суваг”ХК ажилтнууддаа хөдөлмөрийн орчинд аюулгүй ажиллах хандлагыг төлөвшүүлж, аливаа үйлдвэрийн осол, хурц хордлого, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлсээс эрүүл мэндээ хамгаалахад зайлшгүй шаардлагатай “ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН” мэдлэг олгох сургалтыг жил бүр “Ойгон нөмрөг” байгууллагатай хамтран зохион байгуулдаг.
2023 оны батлагдсан хуваарийн дагуух сургалт өнөөдөр /2023.03.27/ явагдаж байна.
“Дархан-Ус Суваг”ХК
Scroll to Top