ҮЕРИЙН ДАЛАН СУВГИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА.

ДАРХАН УС СУВАГ ХК-НИЙ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧИД ДАРХАН СУМЫН 5, 6, 8-Р БАГИЙН НУТАГТ БАЙРЛАХ 3467 МЕТР ҮЕРИЙН ДАЛАН СУВГИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА.

Scroll to Top